Desobedientzia zibila

Desobedientzia zibila honela defini daiteke: “ezarritako gobernuak hartutako lege edo politika bati jendaurrean aurka egiteko edozein ekintza edo prozesu, egileak badakienean bere ekintzak legearen aurkakoak edo zalantzazko legezkotasunaren baitakoak direla, eta helburu sozial jakin batzuk lortzeko aurrera eramaten eta mantentzen direnean”.

Honako hauek dira helburu horietako batzuk:

  • Iritzi publikoaren arreta erakartzea agintariek onartutako lege bat edo politika bat kutsu moraleko printzipioa hausten ari dela jakin dezan.
  • Ordena publikoko ordezkariak ezagutaraztea, borrokatuko duten gaiaren inguruan identifikatuta senti daitezen.
  • Helburuek publikoak eta mugatuak izan behar dute.
  • Haien helburu argiak ezin du onura partikularraren edo ekonomikoaren aldekoa izan.
  • Justiziaren edo onura publikoaren ikusmoldearekin nolabaiteko lotura izan behar du.